Sziklakert-Kertepites.hu

www.sziklakert - kertepites.hu kapcsolat
Kapcsolat

Information: Kapcsolattartó: Kocsis Zsolt
Tel.: 20/945-45-49 PÉCS
E-mail: zsolt.kertepites@gmail.com
Web: www.sziklakert-kertepites.hu

Üzemeltetői adatok:
ZSOLT KERTÉPÍTÉS
Kocsis Erika egyéni vállalkozás
7763 Áta, Petőfi u. 17.
Adószám: 65960974-1-22
Nyilvántartási szám: 30133887
Kibocsátó okmányiroda: Önkormányzat Pécs
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: info@pocifix.hu
Telefon: 20/9452-254
Bankszámla tulajdonos: Kocsis Erika
Bank és bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11773315-01035177
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: Kocsis L. Erika 20/9452-254


Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Zsolt kertépítés - Kocsis Erika egyéni vállalkozó által működtetett www.sziklakert-kertepites.hu domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A sziklakert-kertepites.hu használatával, a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Adatkezelő személye
A sziklakert-kertepites.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő, aki a személyes adatokat kizárólag belső használatra kezeli, az ügyfélkapcsolat fenntartására, ideiglenesen, az ingyenes árajánlat elküldésének érdekében.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A sziklakert-kertepites.hu bármiféle olvasása, regisztráció nélkül, a személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Személyes adatok kizárólag az ingyenes árajánlatkérés űrlap elküldéséhez szükségesek, ami nem kötelez kertépítési megrendelésre, és az ajánlatkérés elküldése után 90 nappal törlésre kerül.

- Az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel,
- az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés idő tartama (adattörlés) előre meghatározott,
- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel,
- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást).

Sziklakert-kertepites.hu: ingyenes árajánlat igénylés
1. Az adatkezelés célja: a megrendelt ingyenes árajánlat teljesítése, mely semmi kötelezettséggel nem jár. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
3. A kezelt adatok köre: dátum, név, e-mail cím, telefonszám, munkaterület címe, nagysága
4. Az adatok törlésének határideje: 3 hónapon belül, illetve az érintett kérésére.
5. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:
- postai úton a 7763 Áta, Petőfi u. 17. címen,
- e-mailben az info@pocifix.hu címen,
6. Adattárolás módja: a 3in1 Hosting Bt. szerverének tárhelyén

Cookie beállítások
A cookie olyan kisméretű fájl, amit a webhelyek az első felkeresésükkor a felhasználó merevlemezére helyeznek. A cookie tekinthető úgy, hogy az a felhasználót azonosító névjegykártya. Az a feladata, hogy bejelentse a webhelynek a felhasználó ismételt látogatását.
A cookie-k segítik, hogy a felhasználó eredményesebb legyen. A cookie-k teszik lehetővé a beállítások és a felhasználó nevének tárolását, a termékek és szolgáltatások regisztrálását, valamint a lapok személyre szabását.
Forrás: https://www.microsoft.com/hu-hu/mobile/titoktartas/titoktartas/cookie/cookie-iranyelvek/

A cookie-k engedélyezésével, letiltásával kapcsolatos beállításokat a honlap látogató a saját böngészőjének adatvédelemmel kapcsolatos pontjánál teheti meg.

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő, a honlap látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie-t) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja, az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A látogató böngészőjében, a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségeket választhatja:
• beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
• a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

A személyes adatok, feldolgozására vonatkozó általános elveink:
1. Személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel.
2. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről tájékoztatjuk, és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk, hogy a felhasználását megtiltsa.
3. A honlap célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki látogatóit. Ennek teljesítéséhez adatokat gyűjtünk látogatásáról, melyek nem személyesen Önhöz köthetők, hanem csak a látogatást jellemzik.

Ilyen adatok:
1. mely oldalakat nézi meg, mely időpontban
2. az oldalak látogatása közti idő alapján becsülni lehet, hogy mennyi ideig tartózkodott egy oldalon
3. operációs rendszere és böngészője neve és verziója
4. milyen oldalról talált ránk
5. hálózati végpontja (IP cím, hálózati név, tartomány, az ebből következő földrajzi adatok)

E nyilatkozatban nem érintett kérdésekben a hatályos vonatkozó törvények az irányadóak. Jelen nyilatkozat kizárólag ezen a honlapon érvényes. Azon oldalak tartalmáért és működéséért nem vállalunk felelősséget, melyek a honlapon elhelyezett hivatkozásokon keresztül érhetőek el.

Szerzői jogok
A honlapon szereplő cikkek, grafikák, képek, hirdetések, a szerzők tulajdonai, a honlapon való elhelyezésükre engedélyt kaptunk. A honlapon szereplő bármilyen tartalom másolása, a szerző engedélye nélkül tilos.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az adatkezelő harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat nem adja át, nem továbbítja.

Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Adatkezelő adatai:
Név: Kocsis Erika
Cím: 7763 Áta, Petőfi u. 17.
Telefon: 20/9452-254
E-mail: info@pocifix.hu