Sziklakert-Kertepites.hu

Hólapátolás - kézi hóeltakarítás
Written by Administrator
Tuesday, 04 December 2012 12:42

Itt a tél, esik a hó, és bizony sokan fogják a fejüket, a hólapátolás miatt. Pedig bizony minden porta és ház előtt, a gyalogosok által használt felületnek, akadálymentesnek kell lennie. Társasházak esetében ez a közös képviselőnek, egyéb építményeknél, családi ház, üzlet, garázs, stb. esetén, a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek a felelőssége.
 

Hóeltakarítás szabályai

Havazáskor a ház körüli járdának folyamatosan síkosság mentesnek kell lennie. Erre törvény kötelez bennünket. Az alapok a társasházi törvényben vannak lefektetve, de az „1999 évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről” is tartalmaz ide vonatkozó pontokat. Itt főként arra köteleznek bennünket, hogy olyanná kell tenni a hozzánk tartozó, de mások által használt területet, hogy azon baleset ne forduljon elő, mások testi épségét ne veszélyeztessük. Ide vonatkozik még a környezetvédelemről szóló törvényben, a környezet védelmében használható eszközök, vegyi anyagok korlátozása is.

A köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásról szóló rendelet alapján, az ingatlanok előtti járdák tisztántartását, a hó eltakarítását, az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni. A szórakoztató-, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, a használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan előtti járdaszakasz hóeltakarítási mulasztásáért, illetve a rendeletben foglalt egyéb szabályok megsértéséért  30.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.

 

Hóeltakarítás, de hogyan?

A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén, a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.

Hólapátolás - hóeltakarításA gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

- útkereszteződésben,

- úttorkolatban, 

- kapubejárat elé,

- járdasziget és a járda közé,

- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,

- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,

- kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

- fák tövében.

Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon, járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

Hólapátolás, avagy hóeltakarítás kézi erővel

A legfontosabb eszköz egy jó minőségű hólapát és egy seprű lehet, amivel a téli csapadékot könnyen eltávolíthatjuk. Mindenképpen olyan eszközöket válasszunk, melyek anyaga jól tűri a hideget és a nedvességet. Miután a havat eltakarítottuk, a járdára szórt anyaggal biztosítani tudjuk a folyamatos olvadást és a síkosság mentességet.

Gondot szokott még okozni a havas és ónos eső. Ha ezek nulla fok feletti hőmérsékleten érkeznek, elolvadnak és megfelelő csapadék elvezetés esetén nem okoznak problémát. Viszont, ha közvetlen leesés után, a fagyási pontjukat elérő hőmérséklet következik (éjszakai lehűlés), ráfagynak a felületre, és ezzel balesetveszélyessé tehetik a járdát. Ilyenkor célszerű eltávolítani a csapadékot (latyakos havat) a járdáról, seprűvel vagy lapáttal. Ezután szintén a síkosság mentességet kell biztosítani, elsősorban homokkal, hamuval, salakkal. Ezeknek az anyagoknak előnyük, hogy visszakerülve a természetbe nem okoznak problémát. Hátrányuk, hogy magas szárazanyag tartalom marad a járófelületen, amit el kell majd távolítani az olvadás után.

A kereskedelmi forgalomban, ellenőrzött vegyi anyagokat is alkalmazhatunk. Ezeknél már figyelembe veszik a gyártók a környezetvédelmi szabályozásokat. Előnyük, hogy olvadnak, és így nem kell takarítani utánuk. Viszont pont ezért a csatornahálózatba és a termőföldekbe is könnyen bejutnak. Ezzel szennyezhetik a talajt és az ivóvíz minőségét is. Ha lehetőségünk van rá, kérjük ki szakember véleményét, hogy melyek a legmegfelelőbb anyagok. Érdemes odafigyelni, ha mészkő burkolatunk van, vagy olyan járda van építve, ahol fű is van a járófelületben.

Ha körültekintőek vagyunk, folyamatosan tudjuk a rendezett környezetet biztosítani és a természetet sem károsítjuk.

Ha nem szeretne egész télen havat lapátolni, hívjon engem!

20/945-45-49 vagy árajánlatkérési űrlaphoz, kattintson ide >>>

 

Last Updated on Thursday, 12 March 2015 10:50